top
logo

Home rok 2008

Aktualny czas

sondy i ankiety

Czy trudno znaleźć pracę w naszej regionie ?
 

na stronie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

grafika

IMG_9651 (Small).JPG

realizacja w roku 2008
Wpisany przez Administrator   
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu przystąpił do realizacji projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Dębowiec" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priotytetu VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1.

Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu realizowany jest od stycznia 2008  roku. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Dębowiec, którzy są w wieku aktywności zawodowej  i korzystają ze świadczeń (finansowych, niefinansowych) Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowiec.
W miesiącach sierpień- grudzień 2008 przeprowadzono cykl szkoleń dla 10 kobiet z terenu gminy.

Z uczestnikami projektu zostały podpisane kontrakty socjalne, które określały zakres zadań do wykonania oraz zasady współdziałania z beneficjentami projektu. Przez cały okres uczestnictwa w projekcie świadczona była praca socjalna oraz poradnictwo socjalne. Projekt w swoich założeniach ma się przyczynić do zaktywizowania klientów pomocy społecznej oraz zwiększania ich szans na otwartym rynku pracy.

W 2008 r zorganizowany został kurs „Kucharz-kelner z obsługą kas fiskalnych i komputera” zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia Rzemiosła w okresie od 28.08.do17.12.2008 r.
Celem kursu było: przygotowanie do zawodu kucharz małej gastronomii, obsługi kelnerskiej, obsługi kas fiskalnych oraz przygotowanie do pracy z komputerem. 
 

bottom

Powered by JKmedia JKmedia!.