top
logo

Home rok 2009

Aktualny czas

sondy i ankiety

Czy trudno znaleźć pracę w naszej regionie ?
 

na stronie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

grafika

IMG_9642 (Small).JPG

realizacja w roku 2009
Wpisany przez Administrator   
W roku 2009 projekt adresowany był do 12 osób, wśród uczestników projektu przeważały osoby bezrobotne.

W ramach realizacji projektu przewidziano szereg działań prowadzonych do osiągnięcia celu głównego. Działania te opierały się na stosowaniu następujących instrumentów aktywnej integracji:
aktywizacja społeczna opierająca się na treningu kompetencji i umiejętności społecznych, aktywizacja edukacyjna polegająca na szkoleniach zawodowych,

Z uczestnikami projektu zostały podpisane kontrakty socjalne, które określały zakres zadań do wykonania oraz zasady współdziałania z beneficjentami projektu. Przez cały okres uczestnictwa w projekcie świadczona była praca socjalna oraz poradnictwo socjalne. Projekt w swoich założeniach ma się przyczynić do zaktywizowania klientów pomocy społecznej oraz zwiększania ich szans na otwartym rynku pracy.

W 2009 roku w ramach projektu zorganizowane zostały kursy:

  • kurs dla mężczyzn " technolog robót wykończeniowych przez Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Altum Rzeszów w okresie od 07.07.2009r. do 31.07.2009 r.
  • Celem kursu było: przygotowanie do pracy w zawodzie technolog robót wykończeniowych

    Uczestnicy zdobyli umiejętności w zawodzie murarz-tynkarz, glazurnik-posadzkarz, monter paneli i płyt kartonowo-gipsowych.

  • kurs dla kobiet ” Cukiernik „ przez Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Altum Rzeszów w okresie od 28.09.2009r. do 10.11.2009 r.
Celem kursu było przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zawodzie cukiernik wraz z obsługą przyjęć oraz obsługa kas fiskalnych.


 
 

bottom

Powered by JKmedia JKmedia!.