top
logo

Home rok 2012

Aktualny czas

sondy i ankiety

Czy trudno znaleźć pracę w naszej regionie ?
 

na stronie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

grafika

IMG_9651 (Small).JPG

realizacja w roku 2012
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu informuje, że od dnia 13.09.2012r. rozpoczyna się kurs „Krawiectwo z obsługą kas fiskalnych” dla 12 uczestniczek projektu Czas na aktywność w gminie Dębowiec. Kurs realizowany będzie przez Stowarzyszenie „Centrum  Szkolenia Zawodowego” w Gorlicach, Przedstawicielstwo w Jaśle ul. Wyspiańskiego 8 38-200 Jasło. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".W dniach od 5 do 9 lipca 2012 r. odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych

 


Informacja

 

 

W dniach 05.07.-09.07.2012r. odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 24 godzin, realizowany w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Dębowiec dla 12 Beneficjentów Ostatecznych Projektu.


Tematyka szkolenia obejmowała będzie :


1.Komunikacja interpersonalna

2. Asertywność

3. Umiejętności społeczne

4. Aktywne poruszanie się po rynku pracy

5. Metody poszukiwania pracy

27 czerwiec 2012r.

Pracownicy socjalni przeanalizowali Karty Usług Doradczych i Indywidualne Plany Działań celem podjęcia decyzji dotyczącej II edycji szkolenia zawodowego.

Po analizie i rozmowach z Beneficjentami Projektu zdecydowano, że będzie to kurs :

Krawiectwo z obsługą kasy fiskalnej

informacja

 

W dniach 13, 14,15 i 18  czerwiec odbędzie się Indywidualne Doradztwo Zawodowe po 3 godz. dla wszystkich uczestniczek projektu. Instrument aktywizacji zawodowej będzie miał na celu diagnozowanie predyspozycji uczestników do profilu szkolenia i tworzone będą

Karty Usług Doradczych.


INFORMACJA
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu informuje,

iż 30 kwietnia 2012r zakończona została rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie systemowym Czas na aktywność w gminie Dębowiec .

Komisja Rekrutacyjna wytypowała 12 kandydatów (kobiet) do uczestnictwa

w projekcie oraz opracowano listę rezerwową .

Z każdym uczestniczką projektu zostaną zawarte  kontrakty socjalny, określający planowane systemy wsparcia wraz z instrumentami aktywnej integracji.

  •  Instrumentami aktywizacji społecznej- trening kompetencji i umiejętności społecznych, na które złożą się komunikacja interpersonalna, asertywności, umiejętności społeczne, aktywne poruszanie się po rynku pracy i metody poszukiwania pracy – przewidywana liczba godzin 24 (grupowo).
  • Instrument aktywizacji zawodowej- indywidualne doradztwo zawodowe w ramach, którego diagnozowane będą predyspozycje uczestników projektu do profilu szkolenia oraz tworzone będą Karty Usług Doradczych- przewidywana liczba godzin 36 (po trzy godziny dla uczestnika).
  • Instrumenty aktywizacji edukacyjnej – przewidywane są dwie edycje szkoleń, które będą miały na celu zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji poprzez ukończenie szkoleń zawodowych oraz niwelowanie wykluczenia cyfrowego poprzez zdobycie umiejętności obsługi komputera i Internetu- przewidywana liczba godzin 240 (grupowo)

 


13 stycznia 2012

 

opracowano Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i powołano Komisję Rekrutacyjną

 

 

 
4 stycznia 2012r. miało miejsce spotkanie Zespołu Projektowego ,na którym omówiona była Polityka Równości Szans w tym Zasada Równości Szans Kobiet i Mężczyzn.

szczegóły polityki można znaleźć w zakładcę : dokumenty do pobrania

  


GMINNNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBOWCU
od 1 stycznia 2012r. już po raz piąty realizuje projekt

 

Czas na aktywność w gminie Dębowiec

 
Głównym celem projektu jest :Wzrost aktywności w poszukiwaniu pracy poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych i społecznych 12 kobiet korzystających pomocy społecznej w gminie Dębowiec do 31.12.2012r.
Projekt jest skierowany do kobiet, lecz nie wyklucza
udziału mężczyzn.
W ramach udziału w działaniach projektowych wszyscy Uczestnicy przejdą trzy instrumenty aktywnej integracji

 
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – instrument aktywizacji społecznej (24 godz.) grupowo dla wszystkich uczestników projektu.
  • Indywidualne doradztwo zawodowe - instrument aktywizacji zawodowej po 3 godz. dla każdego uczestnika projektu (36 godzin ).
  • Dwa szkolenia zawodowych, które odbędą się dla wszystkich beneficjentów -instrument aktywizacji edukacyjnej. Na szkolenia złożą się kurs obsługi komputera i Internetu- przewiduje się 40 godzin, kolejne szkolenie zależeć będzie od uczestników projektu ich potrzeb i zainteresowań, a także analiz Kart Usług Doradczych.

 
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w bezpłatnych szkoleniach.

 
Osoby chętne proszę o zgłaszanie się do Biura Projektu -Budynek Urzędu Gminy pokój nr. 6 (parter) do 30.04.2012r
Tel. 13. 4413028 w.42 lub 725897676

  
 

bottom

Powered by JKmedia JKmedia!.