top
logo

Home rok 2010

Aktualny czas

sondy i ankiety

Czy trudno znaleźć pracę w naszej regionie ?
 

na stronie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

grafika

IMG_9221 (Small).jpg

realizacja w roku 2010

Projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu realizowany w roku 2010 r. skierowany był do mieszkańców gminy Dębowiec, którzy są w wieku aktywności zawodowej  (15-64) i korzystają ze świadczeń (finansowych, niefinansowych) OPS.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym wynikającym z bezrobocia 10 osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Dębowiec do 31.12.2010r.

Aktywna integracja

W zakresie rozwoju form aktywnej integracji zostało zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego-  zawarto 10 kontraktów socjalnych. Beneficjenci ostateczni to 10 osób

(6 kobiet i 4 mężczyzn) wybór grupy docelowej uwzględnia istniejące nierówności względem płci (większa liczba bezrobotnych kobiet i większa liczba kobiet korzystających ze wsparcia OPS) i starał się im skutecznie przeciwdziałać.

W ramach realizacji projektu przewiduje się szereg działań prowadzonych do osiągnięcia celu głównego. Działania te opierały się na stosowaniu następujących instrumentów aktywnej integracji:

  • aktywizacja społeczna opierająca się na treningu kompetencji i umiejętności społecznych 3 (24 godz.) grupowo 24.06.2010r.-06.07.2010r.
  • aktywizacja zawodowa w ramach, której odbędzie się indywidualne doradztwo zawodowe po 2 godz. dla każdego uczestnika projektu (20 godzin ). W ramach tego instrumentu dopasowywane były indywidualne umiejętności i predyspozycje uczestników do profilu szkolenia oraz tworzone Kart Indywidualnych Usług Doradczych w dniach 28, 29,30 czerwca 2010r.
  • aktywizacja edukacyjna polegająca na szkoleniach zawodowych, które odbyły się dla dwóch grup beneficjentów (kobiet i mężczyzn).Realizacja szkoleń powierzona została podwykonawcy firmie INNOVO Innowacje w biznesie Sp.z o.o. ul. Śniadeckich 34, 38-200 Jasło.
  • Mężczyźni odbyli 190 godz. szkolenia; „Technolog robót wykończeniowych” ( w tym BHP, murarz-tynkarz, glazurnik-posadzkarz, monter paneli i płyt kartonowo- gipsowych, malarz budowlany).
  • Kobiety odbyły 216 godz. szkolenia; „Florystyka i ABC przedsiębiorczości z obsługa kas fiskalnych”

Dodatkową formą aktywizacji były warsztaty – „Budowanie pewności siebie” w dniach od 25.11.2010r. do 16.12.2010r.
 
 

bottom

Powered by JKmedia JKmedia!.